Tedavi Giderleri

TEDAVİ GİDERLERİ

Trafik kazaları neticesinde araç içinde yolcu veya araç dışında yaya olarak yaralanan kişilerin tedavileri Sağlık Bakanlığına bağlı resmi kuruluşlar ile Özel Sağlık Kurum ve kuruluşlarında yapıldıktan sonra bu tedaviler için talep edilen giderler, mağdur kazazedelerden alınmadan, kazaya karışan kusurlu araçların ilgili ve sorumlu sigortacılarından talep ve tahsil edilir. Şayet kazazedeler tarafından herhangi bir harcama yapılmış ise bu giderlerde sorumlu şirketlerden geri alınarak kazazedelere iade edilir.

1) YATARAK TEDAVİ GİDERLERİ

1) Sigortalının T.C. Sağlık Bakanlığı'nca çalışma ruhsatı verilmiş özel veya resmi bir sağlık kuruluşunda yattığını belgeleyen ve yatış sebebiyle yapılan tedaviyi gösteren tıbbi rapor ve çıkış epikrizi (bilgi formu)
2) Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
3) Kaza halinde Trafik Kazası Tespit Tutanağı
4) Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge
5) Tedavinin söz konusu müdahaleyi gerektirdiğini kanıtlayan doktor raporu ve çıkış epikrizi (bilgi formu)
6) Teknik ameliyat raporu
7) Operatör ücreti dahil tüm ameliyat masraflarına ilişkin dökümlü fatura aslı
8) Patoloji raporu
9) Ödeme makbuzu gerekmektedir.

 

YURTDIŞI TEDAVİLERDE (yukarıdaki belgelere ek olarak)

1) Sigortalının giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport fotokopisi
2) Yurtdışı faturalarının ve ilgili rapor ve sonuçların yeminli tercümeden onaylı İngilizce ya da Türkçe nüshalarının ibrazı
3) Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz Giderleri
4) Masrafları belgeleyen dökümlü fatura asılları
5) Sigortalının doktoru tarafından düzenlenmiş, hastalığın başlangıç ve seyrinin özetlendiği, yapılan tedavinin kür sayısını gösteren rapor

 

2) AYAKTA TEDAVİ GİDERLERİ

DOKTOR MUAYENE GİDERLERİ

1) Hastane/kliniğin isme yazılı resmi faturası veya muayene eden doktorun adı, soyadı ve branşı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasını gösteren resmi serbest meslek makbuzu

İLAÇ GİDERLERİ

1) Kullanılan ilaçları belgeleyen isme yazılmış doktor reçetesi
2) Reçete arkasına isimleri gözükecek şekilde iliştirilecek olan fiyat küpürleri
3) Masrafı belgeleyen kasa fişi/isme yazılı fatura

TAHLİL VE RÖNTGEN GİDERLERİ

1) Tahlil ve/veya röntgen sonuçları
2) Tahlil ve/veya röntgenlere ait isme yazılı fatura aslı
3) Doktorun yazdığı gerekçeli istem belgesi

KÜÇÜK MÜDAHALE GİDERLERİ

1) Tedavinin gerekli olduğunu gösteren doktor raporu
2) Masrafı belgeleyen isme yazılı fatura aslı
3) Parça/biyopsi alındıysa patoloji sonucu

TRAFİK KAZASI SONUCU DİŞ TEDAVİSİ GİDERLERİ

1) Tedavinin hastane, klinik ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli diş doktorlarınca yapıldığını belgeleyen dökümlü fatura aslı
2) Doktor tarafından yapılan tedavinin ayrıntılı olarak belirtildiği diş krokisi
3) Kazanın oluş şeklini, nedenini belirten yetkili makamlardan alınan kaza raporu
4) Fizik Tedavi Giderleri
5) Tedavinin gerekli olduğunu gösteren ve seans sayısının belirtildiği doktor raporu
6) Masrafı belgeleyen dökümlü isme yazılı fatura aslı

FİZİK TEDAVİ GİDERLERİ

Yaralanma Halinde;

Kazada yaralanan üçüncü şahsın tedavi giderleri toplamı, sigortalı aracın kusuru oranında ve teminat dahilinde ödenmektedir.

Maluliyet Halinde;

Kazada zarar gören üçüncü şahsın malul kalması halinde, uğradığı maluliyet sebebiyle geri kalan yaşantısındaki maddi zarar aktüer tarafından saptanmaktadır. Çıkacak maddi tazminat kusur oranında ödenecektir.

Gerekli Belgeler;

Yaralanma Halinde;
Kaza tespit tutanağı,
Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu,
Tedavi masraf faturalarının asılları.

Maluliyet Halinde;

Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu
Kaza tespit tutanağı,
Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge.

 

YARALANMA HALİNDE

YARALANMA HALİNDE HİZMETLER:

Trafik kazaları neticesinde, araç içinde yolcu veya araç dışında yaya olarak yaralanan kişilerin tedavileri, sağlık bakanlığına bağlı resmi kuruluşlar ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapıldıktan sonra, bu tedaviler için talep edilen giderler, BİLGİ HASAR Danışmanlığı sayesinde mağdur kazazedelerden alınmadan, kazaya karışan kusurlu araçların ilgili ve sorumlu sigortacılarından talep ve tahsil edilir. Şayet kazazedeler tarafından herhangi bir harcama yapılmış ise, bu giderlerde sorumlu şirketlerden geri alınarak kazazedelere iade edilir.

 

TEDAVİ GİDERLERİ (bilgihasar.com)

-Yatarak Tedavi Giderleri ;

Sigortalının Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nca çalışma ruhsatı verilmiş özel veya resmi bir sağlık kuruluşunda yattığını belgeleyen ve yatış sebebiyle yapılan tedaviyi gösteren tıbbi rapor ve çıkış epikrizi (bilgi formu),

Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı,

Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge,

Tedavinin söz konusu müdahaleyi gerektirdiğini kanıtlayan doktor raporu ve çıkış epikrizi (bilgi formu),

Teknik ameliyat raporu,

Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı,

Operatör ücreti dahil tüm ameliyat masraflarına ilişkin dökümlü fatura aslı,

Patoloji raporu,

Ödeme makbuzu gerekmektedir.

Yurtdışı Tedavilerinde (yukarıdaki belgelere ek olarak) ; Sigortalının giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport fotokopisi,

Yurtdışı faturalarının ve ilgili rapor ve sonuçların yeminli tercümeden onaylı İngilizce ya da Türkçe nüshalarının ibrazı,

Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz Giderleri ; Masrafları belgeleyen dökümlü fatura asılları,

Sigortalının doktoru tarafından düzenlenmiş, hastalığın başlangıç ve seyrinin özetlendiği, yapılan tedavinin kür sayısını gösteren rapor,

 

- Ayakta Tedavi Giderleri ;

 

Doktor Muayene Giderleri ;

Hastane/kliniğin isme yazılı resmi faturası veya muayene eden doktorun adı, soyadı ve branşı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasını gösteren resmi serbest meslek makbuzu,

Sigortalının doktoru tarafından düzenlenmiş, hastalığın başlangıç ve seyrinin özetlendiği, yapılan tedavinin kür sayısını gösteren rapor,

 

İlaç Muayene Giderleri ; Kullanılan ilaçları belgeleyen isme yazılmış doktor reçetesi,

Reçete arkasına isimleri gözükecek şekilde iliştirilecek olan fiyat küpürleri,

Masrafı belgeleyen kasa fişi/isme yazılı fatura,

 

Tahlil ve Röntgen Giderleri ;

Tahlil ve/veya röntgen sonuçları,

Tahlil ve/veya röntgenlere ait isme yazılı fatura aslı,

Doktorun yazdığı gerekçeli istem belgesi,

 

Küçük Müdahale Giderleri ;

Tedavinin gerekli olduğunu gösteren doktor raporu,

Masrafı belgeleyen isme yazılı fatura aslı,

Parça/biyopsi alındıysa patoloji sonucu,

 

Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavisi Giderleri ;

Tedavinin hastane, klinik ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli diş doktorlarınca yapıldığını belgeleyen dökümlü fatura aslı,

Doktor tarafından yapılan tedavinin ayrıntılı olarak belirtildiği diş krokisi,

Kazanın oluş şeklini, nedenini belirten yetkili makamlardan alınan kaza raporu,

Fizik Tedavi Giderleri ; Tedavinin gerekli olduğunu gösteren ve seans sayısının belirtildiği doktor raporu,

Masrafı belgeleyen dökümlü isme yazılı fatura aslı,

 

     
     
     
Site Haritası
   
Anasayfa
Hakkımızda
Danışmanlık
Faydalı Bilgiler
Mağdur Başvuru Formu
İletişim
Hizmetlerimiz
   
Ölüm Tazminatı » Tarım Sigortası
Sakatlık Tazminatı » Trafik Kasko
İş Kazaları » Yangın
Hatalı Tedavi
Tedavi Giderleri
İşyeri Sigortası
İletişim
 
Akarca Mah. Yerguzlar Cad. No:8/1
Fethiye / MUĞLA
T: +90 252 613 68 61
F: +90 252 613 68 62
M: info@bilgihasar.com
     
     
     
© 2014 BİLGİ HASAR
www.bilgihasar.com
Web Tasarım Web Yazılım   Edit Interactive